Het was dringend tijd om nog eens iets productief op deze site te zetten. Daarom heb ik een nieuwe toepassing geimplementeerd.
De bedoeling ervan is dat je op basis van een postcode naburige gemeenten kan vinden. Ik vond niet direct een bruikbare oplossing. Daarom heb ik ze zelf geprogrammeerd.
Hoe is het ontworpen?
Eerst zocht ik op de site van de post naar een lijst met alle bestaande postcodes en de namen van de bijhorende gemeenten.
Deze werden dan vervolgens via geocoding omgezet naar GPS coordinaten.
Al deze gegevens werden dan in een database gezet.
Op basis van deze gegevens kan dan weer worden gezocht welke gemeenten zich binnen een bepaalde straal bevinden.
Simpel toch? Of misschien niet?
Heb je interesse om te weten te komen hoe het juist zit, dan neem je best contact op. In ruil voor een kleine bijdrage wil ik mijn werk met je delen. Uiteindelijk heb ik er toch wel een dagje tijd in gestoken om het allemaal te maken.
Het resultaat kan je hier bewonderen.